LOOKING ON EVERYTHING ?

EXPLORE ON EVERYTHING

LATEST NEWS

DESIGN/MUSEUM

เยี่ยมชมผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวไทยในพิพิธภัณฑ์ศิลปะชั้นนําของโลก Chavalit Soemprungsuk in Stedelijk Museum Amsterdam

มิตรรักแฟนศิลปะชาวไทยหลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วม สมัยชั้นนําของโลกอย่างพิพิธภัณฑ์ Stedelijk ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น นอกจากจะมีผลงานของศิลปินสมัยใหม่ระดับตํานานของโลกอย่าง วินเซนต์ แวน โก๊ะห์ (Vincent van Gogh), ปอล เซซานน์ (Paul Cézanne), คาซีมีร์ มาเลวิช (Kazimir Malevich) และศิลปิน ร่วมสมัยชั้นนําของโลกอย่าง เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons) และ ยาโยย คูซามะ (Yayoi Kusama) แล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีผลงานของศิลปินชาวไทยจัดแสดงอยู่ด้วย ศิลปินผู้นั้นมีชื่อว่า ชวลิต เสริมปรุงสุข (Chavalit Soemprungsuk) ศิลปินร่วมสมัยชายไทยผู้เคยอาศัยและทํางานอยู่ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เราได้มีโอกาสไปชมผลงานของเขามานั่นเอง

Panu Boonpipattanaponga day ago

DESIGN/EXHIBITION

How Many Worlds Are We? สํารวจมุมมองทางวัฒนธรรมและความสัมพันระหว่างธรรมชาติและจิตวิญญาณจากโลกสองฟากฝั่ง

“ศิลปะ” นอกจากจะเป็นเครื่องมือสื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิดภายในของผู้สร้าง ส่งผ่านให้ผู้คนได้ รับรู้แล้ว ในอีกแง่หนึ่ง ศิลปะยังสามารถเป็นเครื่องมือในการสํารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าตนเอง และผู้คนในสังคมรอบข้าง หรือแม้แต่สํารวจโลกที่เราอาศัยอยู่ได้เช่นเดียวกัน ดังเช่นผลงานในนิทรรศการ How Many Worlds Are We? ที่สํารวจตรวจค้น และนําพาตัวเองออก จากแนวคิดดั้งเดิมของการแบ่งโลกออกเป็นสองฝั่ง ระหว่างฟากฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในอดีต ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ทําให้ภูมิภาคทั้งสองฟากฝั่งโลกถูกมองว่าอยู่ห่างไกลกัน แต่การ เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของแรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่เกิด ขึ้นในปัจจุบัน กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมของโลก ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้

Panu Boonpipattanapong14 days ago

CULTURE&LIFESTYLE/FILM

แรงบันดาลใจจากภาพวาด สู่ภาพยนตร์ Barbie & Hockney

เมื่อแรกเห็นฉากอันเปี่ยมสีสันฉูดฉาดจัดจ้านในหนัง Barbie (2023) ของผู้กํากับ เกรตา เกอร์วิก (Greta Gerwig) สิ่งแรกที่เราอดนึกถึงไม่ได้เลยคือผลงานของ เดวิด ฮอกนีย์ (David Hockney) หนึ่งในศิลปินคนสําคัญในกระแสศิลปะป๊อปอาร์ตในยุค 60s และเป็นหนึ่งในศิลปินอังกฤษที่ทรง อิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 จากผลงานภาพวาดสีสันสดใสฉูดฉาด จัดจ้าน เต็มไปด้วยความเก๋ ไก๋ เปี่ยมสไตล์ และความฉลาดหลักแหลม จนเป็นที่จดจําของคนรักศิลปะทั่วโลกอย่างยากจะลืมเลือน

Panu Boonpipattanapong25 days ago

DESIGN/MUSEUM

เยี่ยมชมผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวไทยในพิพิธภัณฑ์ศิลปะชั้นนําของโลก Chavalit Soemprungsuk in Stedelijk Museum Amsterdam

มิตรรักแฟนศิลปะชาวไทยหลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วม สมัยชั้นนําของโลกอย่างพิพิธภัณฑ์ Stedelijk ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น นอกจากจะมีผลงานของศิลปินสมัยใหม่ระดับตํานานของโลกอย่าง วินเซนต์ แวน โก๊ะห์ (Vincent van Gogh), ปอล เซซานน์ (Paul Cézanne), คาซีมีร์ มาเลวิช (Kazimir Malevich) และศิลปิน ร่วมสมัยชั้นนําของโลกอย่าง เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons) และ ยาโยย คูซามะ (Yayoi Kusama) แล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีผลงานของศิลปินชาวไทยจัดแสดงอยู่ด้วย ศิลปินผู้นั้นมีชื่อว่า ชวลิต เสริมปรุงสุข (Chavalit Soemprungsuk) ศิลปินร่วมสมัยชายไทยผู้เคยอาศัยและทํางานอยู่ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เราได้มีโอกาสไปชมผลงานของเขามานั่นเอง

Panu Boonpipattanaponga day ago

DESIGN/EXHIBITION

How Many Worlds Are We? สํารวจมุมมองทางวัฒนธรรมและความสัมพันระหว่างธรรมชาติและจิตวิญญาณจากโลกสองฟากฝั่ง

“ศิลปะ” นอกจากจะเป็นเครื่องมือสื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิดภายในของผู้สร้าง ส่งผ่านให้ผู้คนได้ รับรู้แล้ว ในอีกแง่หนึ่ง ศิลปะยังสามารถเป็นเครื่องมือในการสํารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าตนเอง และผู้คนในสังคมรอบข้าง หรือแม้แต่สํารวจโลกที่เราอาศัยอยู่ได้เช่นเดียวกัน ดังเช่นผลงานในนิทรรศการ How Many Worlds Are We? ที่สํารวจตรวจค้น และนําพาตัวเองออก จากแนวคิดดั้งเดิมของการแบ่งโลกออกเป็นสองฝั่ง ระหว่างฟากฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในอดีต ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ทําให้ภูมิภาคทั้งสองฟากฝั่งโลกถูกมองว่าอยู่ห่างไกลกัน แต่การ เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของแรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่เกิด ขึ้นในปัจจุบัน กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมของโลก ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้

Panu Boonpipattanapong14 days ago

CULTURE&LIFESTYLE/FILM

แรงบันดาลใจจากภาพวาด สู่ภาพยนตร์ Barbie & Hockney

เมื่อแรกเห็นฉากอันเปี่ยมสีสันฉูดฉาดจัดจ้านในหนัง Barbie (2023) ของผู้กํากับ เกรตา เกอร์วิก (Greta Gerwig) สิ่งแรกที่เราอดนึกถึงไม่ได้เลยคือผลงานของ เดวิด ฮอกนีย์ (David Hockney) หนึ่งในศิลปินคนสําคัญในกระแสศิลปะป๊อปอาร์ตในยุค 60s และเป็นหนึ่งในศิลปินอังกฤษที่ทรง อิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 จากผลงานภาพวาดสีสันสดใสฉูดฉาด จัดจ้าน เต็มไปด้วยความเก๋ ไก๋ เปี่ยมสไตล์ และความฉลาดหลักแหลม จนเป็นที่จดจําของคนรักศิลปะทั่วโลกอย่างยากจะลืมเลือน

Panu Boonpipattanapong25 days ago

DESIGN/ARTIST

ผลงานศิลปะสุดฉาวของ Paul McCarthy ที่กลายเป็นเครื่องราง ปลุกเซ็กส์ประจําเมืองรอตเตอร์ดัม

ในจัตุรัส Eendrachtsplein ของเมืองรอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ มีผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่กลายเป็น เหมือนแลนด์มาร์คของเมือง ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่าจนใครผ่านไปผ่านมาเป็นมองต้องเห็น และใช้เป็นที่หมายตาหรือปักหมุดการเดินทาง แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินที่ วิตถารที่สุดในโลกศิลปะ ผู้มีชื่อว่า พอลแมคคาร์ธี (Paul McCarthy) (อย่าจําสับสนกับ พอล แม็กคาร์ตนีย์ (Paul McCartney) แห่ง The Beatles ล่ะ!) ศิลปินร่วมสมัยชาวอเมริกัน ผู้สร้างผล งานศิลปะที่เต็มไปความตลกโปกฮา บ้าบอ ไปจนถึงวิปริต วิตถาร ลามกจกเปรต ไร้ยางอาย และ น่าหวาดผวาราวกับฝันร้าย เพื่อโจมตีค่านิยมและคุณค่าทางจริยธรรมในสังคมอเมริกัน

Panu BoonpipattanapongAugust 2023

DESIGN/STUDIO VISIT

เช็คอินสตูดิโอดีไซน์ระดับตำนานสัญชาติดัตช์ droog

ในครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปยังเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากความตั้งใจในการชมงานศิลปะชั้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่นี่แล้ว ความหวังอีกอย่างคือการได้เยี่ยมเยือนสตูดิโอดีไซน์ในดวงใจของเรามาเนิ่นนาน สตูดิโอแห่งนี้มีชื่อว่า droog นั่นเอง

Panu BoonpipattanapongAugust 2023

DESIGN/EXHIBITION

ปริศนาเล็กๆ ในผลงานของแวน โก๊ะห์ ณ Van Gogh Museum

ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนําระดับโลกอย่างพิพิธภัณฑ์แวน โก๊ะห์ (Van Gogh Museum) ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากจะมีผลงานชิ้นเยี่ยมของ วินเซนต์ แวน โกะห์ (Vincent van Gogh) จิตรกรชาวดัตช์แห่งยุคโพสต์-อิมเพรสชั่นนิสม์ ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของวงการศิลปะสมัยใหม่ใน โลกตะวันตก ในช่วงนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีนิทรรศการพิเศษ Van Gogh in Auvers. His Final Months ที่ จัดแสดงผลงานในช่วงที่ แวน โก๊ะห์ ทําขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตในเมืองโอแวร์ซูว์รวซ (Auvers-sur- Oise) ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์แวน โก๊ะห์ จัดขึ้นร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d’Orsay) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เราจึงมีโอกาสได้เห็นผลงานหลายชิ้นของ แวน โก๊ะห์ ที่หยิบยืมมาจัดแสดงจากพิพิธ ภัณฑ์ออร์แซ และพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งทั่วยุโรป

Panu BoonpipattanapongAugust 2023

PHOTO ESSAY

THE FAITH

March 2018

HIGHLIGHTS

DESIGN/BAR

“Untitled” บาร์ขบถสุดประชดประชันใจกลางประเทศทองหล่อแดนศิวิไลซ์

ทำเลทองกลางเมืองพร้อมด้วยสาธารณูปโภคครบครัน ตัดผ่านถนนสายหลักที่เชื่อมต่อที่ทางทั่วกรุงเทพ ประดับประดาด้วยรถหรูสารพัดยี่ห้อ นี่คือย่านประวัติศาสตร์ ย่านเศรษฐกิจ ย่านที่เขาว่ามี “คนรวยรสนิยม” อยู่อาศัยและเดินขวักไขว่กันเต็มไปหมด ย่านนี้คือ… “ทองหล่อ”

Kanthicha KhuabphimaiJanuary 2023

DESIGN/RESIDENCE

ANN HOUSE BY SUBPER ความเรียบง่ายที่ปิดภายนอกเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ออกมาจากภายใน

Ann House ออกแบบโดยบริษัทออกแบบ Subper จากแนวคิดสะท้อนลักษณะบุคลิกที่เรียบง่ายแต่มีความสนุกของเจ้าของบ้านออกมาผสมกับพื้นที่การใช้งานของบ้านธรรมดาหลังหนึ่งให้ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า

Nada InthaphuntJanuary 2022

DESIGN/EXHIBITION

UOB Art Soirée : The Power of Expression นิทรรศการศิลปะที่ ถ่ายทอดพลังแห่งความรู้สึกและแรงบันดาลใจสองศิลปิน

Panu BoonpipattanapongJuly 2023

CULTURE&LIFESTYLE/CULTURE

เสน่ห์และเสียงร้องชวนฝันใน Apple Pie ผลงานเพลงใหม่ จากศิลปินหญิงและนักแต่งเพลงชาวมาเลเซียอย่าง “Talitha”

EVERYTHING TEAMJuly 2023

DESIGN/Architecture

“สถาปนา/สถาปัตยกัม” นิทรรศการแห่งการเฉลิมฉลอง 90 ปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EVERYTHING TEAMJuly 2023

DESIGN/EXHIBITION

ALL IS PRETTIER ศิลปะแห่งการแสวงหาความงามจากสิ่งรอบตัว อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ

Panu BoonpipattanapongJuly 2023

DESIGN/EXHIBITION

UOB Art Soirée : The Power of Expression นิทรรศการศิลปะที่ ถ่ายทอดพลังแห่งความรู้สึกและแรงบันดาลใจสองศิลปิน

โดยทั่วไป คนมักจะคิดว่าศิลปะเป็นอะไรที่อยู่ขั้วตรงกันข้ามกับธุรกิจการค้าพาณิชย์ แต่ใน ความเป็นจริง ศิลปะนั้นย่อมเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้อย่างแยกไม่ออก เพราะอย่างน้อยที่สุด ศิลปะเองก็ ต้องขายผลงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ ไม่งั้นจะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงาน หรือแม้แต่ ซื้อปัจจัยสี่มาดํารงชีพ แถมนักธุรกิจหลายคน หรือองค์กรพาณิชย์หลายแห่งก็สนับสนุนอุ้มชูศิลปิน ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ในบ้านเราเองก็เช่นกัน งานประกวดศิลปะสําคัญๆ ต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่จัด ขึ้นโดยองค์กรเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารต่างๆ หนึ่งในจํานวนนั้นคือธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ที่จัดงานประกวดศิลปะในบ้านเรามาอย่างยาวนานกว่าสิบปี และยังสนับสนุนวงการ ศิลปะมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Panu BoonpipattanapongJuly 2023

CULTURE&LIFESTYLE/CULTURE

เสน่ห์และเสียงร้องชวนฝันใน Apple Pie ผลงานเพลงใหม่ จากศิลปินหญิงและนักแต่งเพลงชาวมาเลเซียอย่าง “Talitha”

“ชวนให้ปล่อยใจฝันไปกับท่วงทำนองและเสียงร้อง” คงจะเป็นประโยคอันเรียบง่าย ที่ใช้นิยามและอธิบายผลงานของศิลปินหญิงชาวมาเลเซียอย่าง “Talitha” ด้วยเสียงร้องในโทนแสนอ่อนหวาน และเนื้อเพลงที่ถ่ายทอดความรักออกมาได้อย่างนุ่มนวลนั้น ทำให้ผลงานของเธอเข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่เราเปิดฟังวนระหว่างนั่งชิลจิบกาแฟในช่วงวันหยุดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเบื้องหลังของผลงานเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากฝีมือการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจาก “ความรัก” ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสุขหรือเศร้า โดยศิลปินหญิงผู้พ่วงตำแหน่งนักแต่งเพลงมากฝีมือคนนี้ ทำให้ Talitha มีผลงานที่โดดเด่นมาตั้งแต่ผลงานเดบิวต์อย่างเพลง Okay ในปี 2017 มาจนถึงผลงานล่าสุดอย่างเพลง Apple Pie ผลงานแสนหวานที่เธอเปรียบตัวเองเป็นขนมพายแอปเปิล พร้อมเปรยคำหยอกแกมจีบ ชวนให้คนรักหลงใหลไปกับรสชาติอันหอมหวานของ Apple Pie ซึ่ง EVERYTHING ก็มีโอกาสได้ชวน Talitha มานั่งพูดคุยถึงเบื้องหลังผลงานเพลงนี้ ที่ถึงแม้ว่าจะได้ไม่เจอหน้ากันแบบตัวเป็น ๆ แต่แค่บทสนทนาผ่าน Zoom แค่เพียงไม่กี่นาที เราก็สัมผัสได้ถึงตัวตนที่แสนน่ารักของศิลปินหญิงและนักแต่งเพลงคนนี้แล้ว

EVERYTHING TEAMJuly 2023

DESIGN/Architecture

“สถาปนา/สถาปัตยกัม” นิทรรศการแห่งการเฉลิมฉลอง 90 ปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะสถาปัตยกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการเปิดให้เรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อตั้งโดย อาจารย์นารถ โพธิประสาท ในปี พ.ศ. 2476 และมีการเปิดใช้ตึกคณะสถาปัตยกรรมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 จนต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ภายใต้รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มี “ประกาศปรับปรุงอักสรไทย” ขึ้นเพื่อให้การสะกดคำในภาษาไทยกะทัดรัดและลดความซ้ำซ้อนของตัวอักษรลง ชื่อคณะสถาปัตยกรรม จึงถูกเปลี่ยนแปลงและใช้ชื่อว่า คณะสถาปัตยกัม อยู่นานถึงสองปี ก่อนจะมีการกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้ง (หลังจบสงคราม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 เป็นต้นไป

EVERYTHING TEAMJuly 2023

DESIGN/EXHIBITION

ALL IS PRETTIER ศิลปะแห่งการแสวงหาความงามจากสิ่งรอบตัว อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ

“All is pretty” (ความงามมีอยู่ในทุกสิ่ง) เป็นคํากล่าวของศิลปินป๊อปอาร์ตผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคหลังศตวรรษที่ 20 อย่างแอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) ผู้หยิบเอาเรื่องราวใกล้ๆ ตัว หรือผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่คนคุ้นตาและ พบเห็นได้รอบตัวทั่วไปในชีวิตประจําวันมาทํางานศิลปะ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบ ตัวนั้นมีความงาม และสามารถเป็นศิลปะได้เช่นเดียวกับ อุดมศักดิ์กฤษณมิษ ศิลปินชาวไทยผู้ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล ผู้หยิบเอาวัสดุเก็บตกเหลือใช้ที่พบเจอในชีวิตประจําวันมาทํา เป็นงานศิลปะของเขาได้อย่างแปลกตา น่าสนใจ

Panu BoonpipattanapongJuly 2023

LATEST
VIDEO

LATEST VIDEO

DESIGN/EXHIBITION

Love & Fire” Solo Exhibition by Tanapol Kaewpring สัญญะแห่งไฟ กับภาพถ่ายอันแผดเผา ที่ลามลุกโชนสู่การตีความและความรู้สึก

กระบวนเผาไหม้จากปฏิกิริยาเคมีที่ก่อให้เกิดพลังงานความร้อนและแสงสว่าง นี่คือความหมายของไฟในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ก่อนที่คนจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของไฟอย่างในทุกวันนี้ หรือแม้แต่ตอนนี้ที่เรารู้จักมันดีแล้ว “ไฟ” ก็ยังมีหลากมิติเชิงความหมาย และความรู้สึกของผู้คนมีต่อไฟ

EVERYTHING TEAMa year ago
GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE! / GET FIRST READ EVERYTHING MONTHLY / SUBSCRIBE!
SIGN UP TO OUR NEWSLETTER
A Monthly update of the new issue from us
THANK YOU FOR YOUR SUBSCRIPTION

We use cookies, localStorage and other technologies (collectively, "cookies") to recognise your browser or device, learn more about your interests, and provide you with essential features and services and for additional purposes. ( see details )