Circular City จากการตระหนักรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง Circular City เมืองจำลองที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบ Complete Circle ทั้ง Rethink, Reduce, Reuse และ Recycle | IAMEVERYTHING.CO

LOOKING ON EVERYTHING ?

EXPLORE ON EVERYTHING

จากการตระหนักรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง Circular City เมืองจำลองที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบ Complete Circle ทั้ง Rethink, Reduce, Reuse และ Recycle

จะดีแค่ไหน...ถ้าเราสามารถใช้ชีวิตที่สะดวกสบายได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม? ที่ Circular City เมืองจำลองแห่งนี้มีคำตอบ ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง GC Group พันธมิตร และโครงการความร่วมมือต่างๆ มากมาย นิทรรศการภายในงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ได้นำเสนอต้นแบบแห่งการใช้ชีวิต Circular Living อย่างครบ Loop ผ่านการจัดแสดงที่เข้าใจง่าย ทำได้จริง พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อปลุกพลังความรักษ์โลกให้กับทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม

ภายในเมืองจำลองแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็น 7 ส่วนให้ผู้มาเยือนได้เข้าไปเลือกสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับก่อนหลัง ตั้งแต่ตลาดแห่งไอเดีย สถานีกำจัดขยะ ไปจนถึงสวนแห่งการรีไซเคิล

จุดที่หนึ่งในเมืองจำลองแห่งนี้ก็คือ Landmark ของนิทรรศการที่เน้นย้ำแนวคิด Tomorrow Together เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมใจกัน สร้าง Circular Economy หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะส่งต่อโลกอันน่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลังในอนาคต

Plastic For Better Living

เพราะพลาสติกเป็นของที่มีประโยชน์ Plastic For Better Living คือพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเคมีภัณฑ์ที่ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งรูปแบบการนำกลับมาใช้ใหม่และยืดวงจรชีวิตของพลาสติกให้ยาวนานขึ้น ภายในบริเวณจัดงานมีการแสดงให้เห็นว่าเมื่อผ่านการผลิตอย่างสร้างสรรค์ พลาสติกสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการเกษตรกับนวัตกรรมพลาสติกคลุมโรงเรือนที่กระจายแสง และคัดเลือกเฉพาะแสงที่เป็นประโยชน์กับพืช ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีพลาสติกอยู่ในแทบทุกชิ้นส่วน ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างต่างๆ ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด ด้านแฟชั่นและของตกแต่งบ้านไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและการออกกำลังกาย

Waste Station

ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ พลาสติกจะกลายเป็นทรัพยากรที่กลับมามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างมหาศาล ที่ Waste Station มีตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง “You เทิร์น" พลาสติกเทิร์นสุข ซึ่งเป็น Waste Management Platform จาก GC ที่สนับสนุนกระบวนการ Loop Connecting ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบผ่านการใช้ Application และ Drop Point โครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มุ่งสร้างโมเดลการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยการคัดแยกก่อนทิ้ง โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเพื่อส่งขยะพลาสติกจาก Food Delivery คืนสู่การจัดการขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม ไปจนถึงโครงการพัฒนาเครื่องดักจับขยะในคลอง สิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GC ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ช่วยลดขยะในแม่น้ำลำคลองก่อนที่จะไหลลงสู่ท้องทะเล

You เทิร์น

Recycling Garden

ที่ Recycling Garden ขยะพลาสติกใช้แล้วจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อีกครั้งโดย ENVICCO โรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท rPET และ rHDPE ด้วยดำเนินงานตามแนวทาง Circular Economy และกำลังการผลิตรวม 45,000 ตัน/ปี ที่นี่คือต้นแบบการจัดการพลาสติกอย่างครบวงจร ผ่านการแปลงสภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วสู่เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง เพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

Upcycling Gallery

ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมือนใครเริ่มต้นได้ที่ Upcycling Gallery ในพื้นที่ส่วนนี้ GC ได้นำพลาสติกใช้แล้วที่มีคุณภาพดีมาผ่านกระบวนการ Upcycling แล้วจับมือกับพันธมิตรมากมาย ทั้งผู้ผลิต นักออกแบบ ไปจนถึงวัด เพื่อสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์มากมายทั้งเสื้อ กระเป๋า เสื่อ หรือแม้กระทั่งจีวร โดยมีวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของพลาสติกใช้แล้ว

Trashpresso I Funtastic Upcycling Plastics

นอกจากนั้น ในบริเวณนี้ยังมี Trashpresso I Funtastic Upcycling Plastics เครื่องจักรที่มอบประสบการณ์การ Upcycling ที่สนุกและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้มาร่วมงานได้นำพลาสติกใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นของที่ระลึกสุดฮิปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่าง GC กับ Miniwiz ผู้นำด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไต้หวัน

Bio Town

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ที่ Bio Town พื้นที่จัดแสดงส่วนที่ 7 ในนิทรรศการ Circular City ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ หรือ Bioplastics ซึ่งเกิดจากการแปรรูปพืชเศรษฐกิจต่างๆ เช่น จากปาล์มเป็นไบโอดีเซล และจากข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพหรือ Bioplastic Resins ซึ่งนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ Bioplastic นี้ล้วนมีคุณภาพสูง ใช้งานง่าย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถสลายตัวได้ในสภาวะที่เหมาะสม

GC Circular Market

ตลาดแห่งไอเดียและนวัตกรรม GC Circular Market ในพื้นที่ส่วนนี้มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์สาย Green Eco และ Upcycling จากหลากหลายแบรนด์คุณภาพกว่า 14 ร้านค้าที่ใช้การออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ สามารถตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว

ในขณะที่ปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและโลกกำลังค่อยๆ นับเวลาถอยหลังไปสู่ Point of No Return หรือจุดที่เราไม่สามารถย้อนอะไรกลับมาได้อีก เมื่อคาร์บอนและมลพิษมีมากเกินขีดจำกัดที่มนุษย์จะสามารถกำจัดมันได้ Circular Living คือทางออกที่เราทุกคนสามารถจะช่วยกันทำได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่นิทรรศการ Circular City เมืองจำลองแห่งนี้ได้นำเสนอแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้เห็นว่าชีวิตแบบ Circular Living นั้นเป็นมากกว่าแนวคิดในอุดมคติ หากสามารถเกิดขึ้นจริงได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อที่เราทุกคนจะได้เดินหน้าสู่วันพรุ่งนี้ไปด้วยกัน...Tomorrow Together

หากสนใจข้อมูลสามารถติดตาม Virtual Exhibition จากงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ที่ https://circularlivingsymposium2020-virtual.com/virtual/

  TAG
 • Circular City
 • GC
 • Circular Living

Circular City จากการตระหนักรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง Circular City เมืองจำลองที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบ Complete Circle ทั้ง Rethink, Reduce, Reuse และ Recycle

ART AND EXHIBITION/ADVERTORIAL
3 years ago
CONTRIBUTORS
EVERYTHING TEAM
RECOMMEND
 • DESIGN/ADVERTORIAL

  SPRINKLE “THAI CULTURE” สปริงเคิล “ไทยคัลเจอร์” ปลุกแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม

  เริ่มแล้ว..ต้องไปให้สุด กับ “น้ำดื่มสปริงเคิล (SPRINKLE)” แบรนด์น้ำดื่มที่กล้าฉีกทุกกฎเกณฑ์ พลิกโฉมตัวเองจากแบรนด์น้ำถังที่ส่งตามบ้าน สู่การเป็น “ผู้นำ” แบรนด์น้ำดื่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผ่านงานดีไซน์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค และเพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความสุข ของคนไทย เทศกาลสงกรานต์นี้ “สปริงเคิล” ร่วมกับ SRINLIM ดีไซเนอร์ของไทย ปล่อยคอลเล็คชั่น “ไทยคัลเจอร์” ที่นำเสนอศิลปะมุมมองใหม่ ผ่านลวดลายไทยที่มีรากเหง้าจากวัฒนธรรมที่งดงาม

  EVERYTHING TEAM19 days ago
 • DESIGN/ADVERTORIAL

  My Dream Space พื้นที่แห่งความรื่นรมย์ ผ่อนคลาย ไร้กังวล

  เพราะเหตุการณ์ “โควิด 19” ทำให้เราหันมาให้ความสำคัญกับ “บ้าน” มากขึ้นและการ Social Distancing ก็ทำให้เราทุกคนต้องกลับมาคิดเรื่องพื้นที่ส่วนตัวกันมากขึ้น เนื่องจากหลายคนเริ่มหันมาทำงานที่บ้านเป็นหลัก คุณค่าของ “บ้าน” จึงเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย เพราะ “บ้าน” ได้กลายเป็นดั่งปราการส่วนตัว หรือ ‘Private Sanctuary’ ที่จะช่วยให้ทุกคนหลบพักใจ และยังคงทำตามความฝันได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนลและยังไม่มีความแน่นอน

  By COTTO
  EVERYTHING TEAM6 months ago
 • DESIGN/ADVERTORIAL

  อัพ Eco-Design ให้มีสไตล์! กับโครงการ “Upcycling Upstyling” โดย GC

  เพราะดีไซน์ และสไตล์ เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบสินค้าให้ดึงดูดใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน แม้แต่ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ ECO-Design ก็ถูกอัพสไตล์ใหม่จนแทบดูไม่ออกว่าทำจากของที่ใช้แล้ว ทางด้าน GC หรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) องค์กรใหญ่ที่ขับเคลื่อนเรื่อง “Circular Living” หรือการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลักดันการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านแนวคิด Upcycling มาโดยตลอด ล่าสุดก็ได้ต่อยอดสู่โครงการ “Upcycling Upstyling” ที่จับคู่ผู้ประกอบการ 19 ราย กับนักออกแบบแถวหน้าในสาขาต่างๆ ทั้ง 10 ท่าน เพื่อนำแนวคิดด้านการออกแบบมาผสานกับนวัตกรรมสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่รักษ์โลก ดีไซน์โดนใจ สามารถใช้งานได้จริง และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกทั้งแบบดั้งเดิม พลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic) และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ได้อย่างยั่งยืน และมีสไตล์ ภายใต้แนวคิด “Up Waste to Value with WOW! Style” จนได้ชิ้นงานทั้งหมด 19 ผลงาน ซึ่ง EVERYTHING คัดเลือกผลงานบางส่วนมานำเสนอให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ ECO-Design สามารถเพิ่มความมีสไตล์ให้กับการชีวิตประจำวันเราได้ลงตัวแค่ไหน

  By GC
  EVERYTHING TEAM9 months ago
 • CULTURE&LIFESTYLE/ADVERTORIAL

  เรียนรู้แนวทาง “ลด เปลี่ยน แยก” ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

  ท่ามกลางเสียงเชียร์บอลคึกคัก กับขบวนพาเหรด และการแปรอักษรในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 นี้ ไม่ได้สะท้อนความสมัครสามัคคีระหว่างสองมหาวิทยาลัย หรือเป็นกิจกรรมสนุกสดใสของวัยหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน “Make a Change เปลี่ยน ปรับ ขยับสังคม” ให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจังด้วย โดยในงานนี้ยังได้ผู้ใหญ่อย่าง GC มาร่วมสนับสนุนและให้คำปรึกษาให้งานฟุตบอลประเพณีครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนหรือปรับชีวิตประจำวันของเราให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าขึ้น จนถึงการแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  EVERYTHING TEAMFebruary 2020
 • DESIGN/ADVERTORIAL

  ชวนถ่ายรูปและเรียนรู้แนวคิด Circular Living ที่พาวิลเลียนสีเขียวของ GC ในงาน Bangkok Design Week 2020

  First Stop ที่ต้องมาเมื่อเทศกาล Bangkok Design Week 2020 ได้เริ่มขึ้น คือบริเวณไปรษณีย์กลางบางรัก ที่มักเป็นที่ตั้งของนิทรรศการไฮไลท์น่าสนใจของงาน หนึ่งในนั้นที่ไม่ควรพลาดคือพาวิลเลียนของ GC ที่เป็นสปอตไลท์ได้ทุกๆ ปี เพราะนอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้ว ยังได้อัพเดทความรู้ด้วย โดยปีนี้ทาง GC ได้เปิดตัวพาวิลเลียน “Everlasting Forest by GC” ภายใต้แนวคิด “Circular Living” ที่ชวนให้ทุกคนมาเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเข้าใจวิธีจัดการขยะ การมีส่วนร่วมในกระบวนการ Recycle และ Upcycle ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

  EVERYTHING TEAMFebruary 2020
 • DESIGN/ADVERTORIAL

  เส้นทางเหรียญรางวัล สู่การรวมพลัง “ก้าว” ซีซั่น 2 เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  นึกกำลัง 3 องค์กรไทย อย่าง GC, บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และ Prompt Design สู่เหรียญรางวัลทำจากวัสดุรีไซเคิลที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก สำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ปีที่ 2

  By GC
  EVERYTHING TEAMa year ago
SIGN UP TO OUR NEWSLETTER
A Monthly update of the new issue from us
THANK YOU FOR YOUR SUBSCRIPTION

We use cookies, localStorage and other technologies (collectively, "cookies") to recognise your browser or device, learn more about your interests, and provide you with essential features and services and for additional purposes. ( see details )