โรงพยาบาลกาฬสิน-ธนบุรี I อาคารสีขาวที่เป็นมิตรต่อผู้มาใช้บริการ ผลงานการออกแบบของ Research Studio Panin | IAMEVERYTHING.CO

LOOKING ON EVERYTHING ?

EXPLORE ON EVERYTHING

Simple and Friendly
อาคารสีขาวที่เป็นมิตรต่อผู้มาใช้งาน ผลงานการออกแบบ
โรงพยาบาลแห่งแรกของรีเสิร์ช สตูดิโอ ปาณินท์

  หลังจากที่เคยออกแบบบ้านให้กับผู้เป็นเจ้าของโครงการจนเป็นที่พึงพอใจ ทีมสถาปนิกจากรีเสิร์ช สตูดิโอ ปาณินท์ (Research Studio Panin) ได้รับการทาบทามให้มาออกแบบโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี โดยมีโจทย์ที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา นั่นคือการสร้างโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพซึ่งผู้คนในท้องที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ในราคาที่ไม่แพง

  แม้จะไม่เคยรับผิดชอบการออกแบบโครงการขนาดใหญ่ แต่ด้วยโจทย์และความตั้งใจของโครงการที่ตรงกับความเชื่อและหลักการของทีมสถาปนิก พวกเขาจึงตัดสินใจรับความท้าทายในการออกแบบโครงการนี้ “เป้าหมายที่คุณขจรและคุณแม่บันจง (เจ้าของโครงการ) บอกกับเราคือ อยากให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโรงพยาบาลเอกชนดีๆ ที่มีค่ารักษาพยาบาลไม่แพงและจับต้องได้” ทีมสถาปนิกเล่า “โจทย์ที่ได้รับคือทำอย่างไรให้ราคาค่าก่อสร้างโรงพยาบาลประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ได้คุณภาพของโรงพยาบาลที่ดี เพราะการลดต้นทุนค่าก่อสร้างนั้นมีผลในเชิงธุรกิจที่ส่งผลกับการกำหนดค่ารักษาพยาบาล ซึ่งตรงกับความเชื่อและเป็นโจทย์การทำงานสถาปัตยกรรมหลายๆ งานของเรา ในฐานะสถาปนิกเราสามารถช่วยเหลือสังคมในจุดนี้ได้ เราเลยตอบรับออกแบบโครงการนี้ เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับเรา”

  เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเจ้าของโครงการ ทีมสถาปนิกจึงออกแบบโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงแห่งนี้โดยเริ่มต้นจากแนวคิดที่เรียบง่าย ทั้งการใช้โครงสร้างที่ประหยัด และรูปทรงอาคารสูง 7 ชั้นที่กระชับตรงไปตรงมา ด้วยแนวคิดนี้เอง ทำให้โรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้งานหลากหลายและซับซ้อน ดูอบอุ่นและเป็นมิตรกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

  แนวแกนที่ชัดเจนของอาคารสะท้อนออกมาเป็นทางสัญจรภายในที่เข้าใจง่าย ผู้ที่เข้ามาใช้งานอาคารสามารถรู้ทิศทาง เข้าใจลำดับการใช้งานได้ด้วยตนเอง และเดินไปตามจุดต่างๆ ได้โดยที่ไม่หลง “การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรคืออาคารที่ผู้ใช้สอยสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้ง่าย มีความโปร่งโล่งไม่อึดอัด สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมภายนอก มีต้นไม้ มีแสงธรรมชาติ” ทีมสถาปนิกอธิบาย

  การออกแบบอาคารให้มีช่องหน้าต่างที่กว้างทำให้พื้นที่ภายในได้รับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลยังสามารถทอดสายตาออกไปชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นของแมกไม้โดยรอบ อย่างไรก็ตามเพื่อกันความร้อนจากแดด จึงมีการใช้แผงกันแดดกั้นอยู่ที่ผนังด้านนอกเพื่อช่วยกรองความร้อนอีกชั้นหนึ่ง “รูปทรงของอาคารและภาษาของ Façade (รูปด้านของอาคาร) มันก่อรูปขึ้นมาจากธรรมชาติของโจทย์ที่เราได้รับ โดยไม่ต้องพยายามที่จะฝืนให้มันเป็นอย่างอื่น” ทีมสถาปนิกอธิบาย “เป็นสถาปัตยกรรมที่ไร้ซึ่งวาทกรรม ซึ่งเป็นกรอบความคิดหลักในวิธีการทำงานของเรา”

  แผงกันแดดที่ใช้ในการกรองแสงแบ่งออกเป็นสองส่วนตามประเภทของวัสดุที่ใช้ นั่นคืออิฐบล็อกช่องลม และตะแกรงอลูมิเนียมฉีก วัสดุทั้งสองชนิดเป็นวัสดุที่มีราคาประหยัดและมีความทนทาน ทำให้ลดภาระด้านการดูแลและซ่อมบำรุงได้ในระยะยาว วัสดุทั้งสองชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งของอาคารที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมทั้งด้านการใช้งานและความสวยงาม

  แผงกันแดดที่เป็นตะแกรงอลูมิเนียมฉีกอบสีขาวได้รับการจัดวางให้ห่อหุ้มอาคารในส่วน Podium (อาคารด้านล่าง) เพื่อเปิดรับให้แสงเข้าในอาคารได้ในปริมาณมากแต่กรองความร้อนจากแดดให้ลดน้อยลง นอกจากนั้นยังช่วยทำให้รูปทรงอาคารที่มีขนาดใหญ่ดูโปร่งโล่งและดูเบาสบายตามากขึ้น
  แผงกันแดดที่เป็นอิฐบล็อกช่องลมอยู่ในตำแหน่งของ Tower (อาคารสูง) ซึ่งเป็นส่วนห้องพักผู้ป่วย พื้นที่ส่วนนี้ได้รับการออกแบบให้มีระเบียง การใช้อิฐบล็อกช่องลมที่มีความหนาของวัสดุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันแดดได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ลักษณะของอิฐที่มีช่องลมขนาดใหญ่ทำให้คนที่อยู่ภายในสามารถมองลอดออกมาได้มากกว่าการมองผ่านตะแกรงอลูมิเนียมฉีกที่มีคุณสมบัติเหมือนม่านสีขาว

ผนังบล็อกช่องลมถูกแบ่งขั้นด้วยตะแกรงอลูมิเนียมฉีกที่ออกแบบไว้สำหรับเป็นบานเปิดหนีไฟฉุกเฉิน เกิดเป็นจังหวะของรูปด้านบนตัวอาคารที่น่าสนใจ โดยแผงกันแดดที่ห่อหุ้มอาคารทั้งหมดได้รับการออกแบบให้เป็นสีขาว ทำให้อาคารโรงพยาบาลดูสะอาดสะอ้านสบายตา “สีขาวและสีวัสดุธรรมชาติเป็นสีที่พูดน้อยและดูธรรมดาที่สุด ทุกคนเข้าถึงได้และไม่เกิดคำถามถึงที่มา” ทีมสถาปนิกอธิบาย

  เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีซึ่งตอบโจทย์ทั้งการใช้สอยและความงาม ในขณะเดียวกันก็ตั้งอยู่บนความเหมาะสมด้านงบประมาณ การออกแบบความงามในโรงพยาบาลแห่งนี้จึงไม่ใช้การประดับตกแต่งด้วยสิ่งฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น เกิดเป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อผู้มาใช้บริการ ทั้งด้านการใช้งานและราคาค่ารักษาพยาบาลที่จับต้องได้ “เราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมที่งามไม่ควรจะต้องพยายามพูดอะไรเยอะ” ทีมสถาปนิกอธิบาย “ซึ่งในโจทย์ของอาคารนี้ ความเรียบง่ายและสมบูรณ์ของรูปทรง ระบบเรขาคณิต ระยะที่ลงตัวของการจบวัสดุ เป็นความพยายามนึงที่เป็นการแสดงออกถึงความงามที่ผูกอยู่กับการใช้สอยและกระบวนการก่อสร้าง”

Project Name : Kalasin Thonburi Hospital
Project Year : 2017 - 2019
Owner : Roi-ed Thonburi Co.,Ltd.
Location: Muaeng, Kalasin
Site Area : 19,205 sq.m. (12 Rai’)
Floor Area : 13,000 sq.m.
Architects : Research Studio Panin in collaboration with G4 Architects
Tonkao Panin, Tanakarn Mokkhasmita, Metawaj Chaijirapaisarn,
Jiroj Karnchanaporn, Totzapol Payakgul
Structural Engineer : Pongsatorn Chaowakhuntot, Apichart Raksa, Pornchai Bunluesriskul
M&E Engineer : MEE Consultant Co.,Ltd.
Construction : T Engineering Corporation PCL
Photograph : Spaceshift Studio

  TAG
 • design
 • architecture
 • Hospital
 • Kalasin Thonburi Hospital
 • Research Studio Panin

โรงพยาบาลกาฬสิน-ธนบุรี I อาคารสีขาวที่เป็นมิตรต่อผู้มาใช้บริการ ผลงานการออกแบบของ Research Studio Panin

ARCHITECTURE/Architecture
4 years ago
CONTRIBUTORS
EVERYTHING TEAM
RECOMMEND
 • DESIGN/Architecture

  SANS STUDIO BANGKOK by PHTAA LIVING DESIGN สตูดิโอที่สร้างเอกลักษณ์ภายนอก จากการนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ฟังก์ชั่นภายใน

  กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในซอยจ่าโสด เมื่อเราได้พบกับอาคารสถาปัตยกรรมโมเดิร์นเรียบเท่ที่เต็มไปด้วยไดนามิคของเส้นสาย ส่วนคว้านโค้งซึ่งออกแบบมาเพื่อฟังก์ชั่น และเพื่อแสงธรรมชาติ เป็นอาคารโทนสีขาวสะอาดตาแต่ทำให้เราไม่อาจละสายตา กับเอกลักษณ์ดีไซน์ของอาคารที่ทอดตัวยาวพร้อมมีประภาคารเล็ก ๆ นี่คือ SANS STUDIO BANGKOK สตูดิโอแห่งใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าของผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและศิลปะการถ่ายภาพ หลังจากเรียนจบมาจากฝรั่งเศส โดยให้เป็นสตูดิโอที่รองรับงานถ่ายภาพ โปรดัคชั่น จนถึงอีเวนต์ ที่ได้ทาง PHTAA LIVING DESIGN มาเป็นบริษัทสถาปนิกออกแบบให้

  EVERYTHING TEAM7 months ago
 • DESIGN/Architecture

  “สถาปนา/สถาปัตยกัม” นิทรรศการแห่งการเฉลิมฉลอง 90 ปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะสถาปัตยกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการเปิดให้เรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อตั้งโดย อาจารย์นารถ โพธิประสาท ในปี พ.ศ. 2476 และมีการเปิดใช้ตึกคณะสถาปัตยกรรมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 จนต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ภายใต้รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มี “ประกาศปรับปรุงอักสรไทย” ขึ้นเพื่อให้การสะกดคำในภาษาไทยกะทัดรัดและลดความซ้ำซ้อนของตัวอักษรลง ชื่อคณะสถาปัตยกรรม จึงถูกเปลี่ยนแปลงและใช้ชื่อว่า คณะสถาปัตยกัม อยู่นานถึงสองปี ก่อนจะมีการกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้ง (หลังจบสงคราม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 เป็นต้นไป

  EVERYTHING TEAMa year ago
 • DESIGN/Architecture

  MIRIN HOUSE by AAd - Ayutt and Associates design

  นี่ไม่ใช่บ้านที่ออกแบบตามค่านิยมทั่วไป เพราะจะมีบ้านหลังไหนที่ต้องเดินลัดเลาะผ่านเส้นทางคดเคี้ยวและบันไดสูงเหมือนเดินขึ้นภูเขาก่อนเข้าถึงตัวบ้าน อีกทั้งในเวลาฝนตกอาจต้องยอมเดินเปียกปอน ผ่านแลนด์สเคปซับซ้อน ที่ทำให้เรามีเวลามากขึ้นกับการซึมซับบรรยากาศรอบตัวผ่านทุกประสาทสัมผัส บ้านในเมืองหลังไหนที่จะรองรับการขยายพื้นที่สีเขียวได้มากเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสร้าง
สุนทรียภาพเฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัย แต่ยังคำนึงถึงผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงด้วย เรากำลังพูดถึงบ้าน Mirin House ออกแบบโดย AAd - Ayutt and Associates Design ที่ให้ความเป็นส่วนตัว กับการสอดแทรกธรรมชาติสู่การอยู่อาศัยได้โดยไม่ต้องยึดติดรูปแบบบ้านล้อมคอร์ต และกล้าออกนอกกรอบแนวคิดการออกแบบบ้านทั่วไป ซึ่งนี่อาจเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เจ้าของบ้านหรือสถาปนิกในวงการได้เปิดมุมมองการออกแบบใหม่ ๆ
 ต่อขยายเรื่องของประสบการณ์ ประสาทสัมผัส ธรรมชาติ และความงามของการอยู่อาศัยที่หลับตาแล้วยังสัมผัสได้ถึงมันอยู่

  EVERYTHING TEAMa year ago
 • DESIGN/Architecture

  SIR DAVID ADJAYE OBE การสร้างเรื่องเล่าจากการเปลี่ยนแปลงของ RIBA Royal Gold Medal ประจำปี 2021

  เป็นประจำของทุกปีที่ Royal Institute of British Architects (RIBA) จะประกาศชื่อสถาปนิกรับเหรียญเชิดชูซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โดยตรง ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้นมาก่อนรัชสมัยของพระองค์ตั้งแต่ปี 1848 ให้แก่สถาปนิกที่มีทั้งอิทธิพลและมีชื่อเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผู้รับรับเหรียญทองประจำปี 2021 นี้คืออัศวินด้านสถาปัตยกรรมผู้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งยศในปี 2017 ได้แก่ Sir David Adjaye OBE

  Nada Inthaphunt3 years ago
 • DESIGN/Architecture

  Goose Living บูติกโฮเทลและคาเฟ่แห่งใหม่ย่านสุขุมวิท กับแนวคิด “Living a goose life”

  จากโมเมนต์ประทับใจในสวนสาธารณะกลางมหานครนิวยอร์ก นำมาสู่ “GOOSE Living” บูติกโฮเทลและคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นทรอปิคัลใจกลางย่านสุขุมวิท ผลลัพธ์จากการตีความการพักผ่อนรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Living a goose life...wild, fresh and free” ที่ชวนทุกคนมาใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่าย ยืดหยุ่น แต่แฝงด้วยมุมมองที่กล้าจะทดลองประสบการณ์ใหม่

  EVERYTHING TEAMMarch 2021
 • DESIGN/Architecture

  Kyoto Institute of Technology '60th Anniversary Hall' Blending steel sheet by monocoque architecture

  สถาปัตยกรรมแบบทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบที่มาจากเสา คาน ห่อด้วยผนังที่มีเปลือกตามสมัยนิยม นิยามของผนังคือระนาบกั้นระหว่างภายนอกและภายใน หรือภายในด้วยกันเอง ทำหน้าที่แบ่งพื้นที่และปกป้องสเปซภายใน ระนาบผนังวางตัวในแนวตั้งอยู่ระหว่างพื้น เพดาน ในขณะที่ผนังภายนอกถูกแยกออกด้วยระนาบพื้นและหลังคา ในบางส่วนของงานสถาปัตยกรรมแบบ Postmodern architecture มีความพยายามจะสลายระนาบต่าง ๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

  Xaroj Phrawong4 years ago
SIGN UP TO OUR NEWSLETTER
A Monthly update of the new issue from us
THANK YOU FOR YOUR SUBSCRIPTION

We use cookies, localStorage and other technologies (collectively, "cookies") to recognise your browser or device, learn more about your interests, and provide you with essential features and services and for additional purposes. ( see details )