SAIMA PARK AVENUE | IAMEVERYTHING.CO

LOOKING ON EVERYTHING ?

EXPLORE ON EVERYTHING

“สำนักงานสถาปนิก Office AT กับการออกแบบ Community Mall ให้เป็นทางผ่าน เป็นที่พักผ่อน เป็นศูนย์รวมของผู้คนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง”

เส้นสายฉวัดเฉวียนบนอาคารรูปทรงโฉบเฉี่ยวดึงดูดสายตาเมื่อแรกเห็น แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่จะดึงดูดความสนใจให้ผู้คนแวะเวียนเข้ามาและต้อนรับสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาก็คือพื้นที่ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแต่ละวัน สุรชัย เอกภพโยธิน และ จุฑาทิพย์ เตชะจำเริญ นำทีมสถาปนิกจาก Office AT ออกแบบ SAIMA Park Avenue โครงการ Community Mall ภายใต้แนวคิดการสร้าง Mall ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Community อย่างกลมกลืน
   ด้วยที่ตั้งซึ่งอยู่ระหว่างถนนใหญ่และถนนในชุมชนที่แวดล้อมด้วยบ้านพักอาศัยมากมาย ทีมสถาปนิกออกแบบให้โครงการนี้เป็นสะพานเชื่อมต่อการเข้าถึงให้ผู้คนในท้องที่สามารถสัญจรเข้าออกบ้านของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยเส้นทางลัดที่ตัดผ่านเข้าไปในเนื้อที่ของ Community Mall “เราออกแบบให้โครงการนี้เป็นทางผ่าน” สุรชัย กล่าว “เราทำทางเชื่อมต่อจากถนนด้านหน้าทะลุไปยังถนนด้านหลัง เพื่อให้คนในหมู่บ้านบริเวณนี้ใช้เป็นทางลัด ไม่ต้องขับรถไปติดไฟแดง สามารถขับผ่านทะลุโครงการไปยังหมู่บ้านด้านหลังได้เลย”

   เส้นทางลัดในโครงการได้รับการออกแบบโดยนำลักษณะของที่ตั้งซึ่งมีระดับพื้นต่ำกว่าถนนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็นเส้นทางสัญจรและพื้นที่สวนที่ค่อยๆ ไล่ระดับจากถนนใหญ่ด้านหน้าจนเชื่อมออกไปสู่ถนนด้านหลังซึ่งอยู่ต่ำลงไปถึงสองเมตรได้อย่างลื่นไหลและเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่น่าสนใจ “ตอนที่เรามาสำรวจพื้นที่ ระดับพื้นที่เดิมบริเวณนี้จะต่ำกว่าถนนใหญ่ประมาณสองเมตร เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้พื้นที่สภาพเดิมให้เป็นประโยชน์กับโครงการ มากที่สุดโดยไม่ได้ถมที่เพิ่ม” สุรชัยเล่า
“เราใช้วิธีการไล่ระดับจากถนนภายนอกปรับระดับภายในให้มีความลื่นไหลไปยังถนนด้านหลังซึ่งก็มีระดับต่ำกว่าถนนใหญ่ แล้วสามารถใช้บริเวณนี้เป็นสวน เป็นเนินเล็กๆ ค่อยๆ ปรับระดับเหมือนเป็นกำแพงกันดินกั้นระหว่างถนนสองส่วนด้วย”

   สวนคือองค์ประกอบสำคัญในการเชื่อมต่อให้ชุมชนกับโครงการนี้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น พื้นที่สวนสามส่วนกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละสวนเชื่อมถึงกันได้อย่างต่อเนื่อง จากสวนภายนอกด้านหน้าสู่สวนต่างระดับภายในโถงของอาคาร และทอดตัวผ่านสะพานต่อเนื่องไปยังพื้นที่สวนกลางแจ้งด้านหลัง สวนแต่ละจุดได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายของผู้คน “เราออกแบบพื้นที่สวนให้เป็นที่สำหรับทำกิจกรรมของคนในชุมชนรอบๆ ทั้งออกกำลังกาย พบปะสังสรรค์หรือใช้งานตลาดนัด” จุฑาทิพย์อธิบาย “เราอยากให้ Community Mall นี้มีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนจริงๆ “
   ความเชื่อมต่อพื้นที่สวนจากด้านหน้าสู่ด้านหลังทำให้สถานะการเป็นทางผ่านยิ่งชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่ถนนในโครงการเป็นเส้นทางลัดสำหรับรถ สวนในอาคารทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงการสัญจรทางเท้าให้คนในชุมชนสามารถเดินเข้าออกบ้านของตนเองผ่านบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นสวยงาม

   ความต่อเนื่องของระดับพื้นได้รับการถ่ายทอดจากภายนอกสู่ภายในอาคาร พื้นที่แต่ละชั้นของ Community Mall แห่งนี้ค่อยๆ ไล่ระดับขยับความสูงขึ้นไปอย่างลื่นไหล กลายเป็นพื้นที่โถงภายในที่เปิดโล่งเชื่อมต่อถึงกันทั้งด้านการเดินและการมองเห็น “มันเป็น Concept โดยรวมของโครงการนี้คือเราอยากให้โครงการนี้มี Dynamic พอเข้ามาในโครงการ จะมองเห็นความลื่นไหล ความต่อเนื่องของพื้นแต่ละชั้น สามารถมองทะลุถึงกันได้หมด” สุรชัย อธิบาย “แล้วก็มีความต่อเนื่องไหลลื่นระหว่างพื้นขึ้นไปตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงชั้นสี่ด้านบนสุด รวมทั้งยังต่อเนื่องไปยังLandscape ด้วย”
   อาคารที่เปิดโล่งเชื่อมต่อถึงกันในทุกชั้นไม่เพียงสร้างความน่าสนใจให้กับบรรยากาศของสวนภายในที่ร่มรื่น หากยังคำนึงถึงประโยชน์ในการแบ่งพื้นที่ทางด้านการค้า ทำให้ทุกตารางนิ้วในอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีจุดอับ ”Planning ของเรามีการวาง Flow ของคนเดิน จากชั้นหนึ่งมีบันไดเข้ามาในโครงการได้เป็น Loop เชื่อมต่อไปยังชั้นสองจากด้านหน้าได้เลย” จุฑาทิพย์กล่าว “Flow ของคนจะต่อเนื่องไหลลื่นไปทั้งตึกเราวาง Planning ของร้านค้า ให้ไม่มี Dead-End Corridor เลย เพื่อไม่ให้มีร้านค้าไหน ได้เปรียบเสียเปรียบกัน”

   แนวคิดความลื่นไหลภายในพื้นที่ได้รับการสะท้อนออกมา ผ่านการออกแบบเส้นสายในองค์ประกอบต่างๆ ทั่วทั้งโครงการ ตั้งแต่ผนังภายนอกของอาคาร ภูมิทัศน์ สะพาน ไปจนถึงบันได “ตัวบันไดต่างๆ มีเส้นสายที่บิดนำสายตา เส้นสายใน Facade ของอาคารก็ล้วนแต่เป็นเส้นสายที่สร้าง Dynamic ให้กับโครงการ ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นเส้นเอียง ทั้งหมดนี้ประสานกันใน Space เพื่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว” สุรชัยกล่าว

   รูปทรงอาคารที่โฉบเฉี่ยวเกิดจากการใช้โครงสร้างที่ท้าทายและมีการผสมผสานเทคนิคทางวิศวกรรมหลากหลายรูปแบบ พื้นซึ่งมีลักษณะยื่นยาวโดยไม่มีคานรองรับเป็นการใช้พื้นระบบ Post-Tension ตำแหน่งเสาได้รับการวางในลักษณะ Off-Grid ซึ่งเสาแต่ละต้นไม่ได้เรียงแถวอยู่ในแนวเดียวกัน แต่มีตำแหน่งที่สลับสับไปมา เกิดความ Dynamic คล้ายกับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ หลังคาและบันไดบางส่วนใช้โครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีระยะพาดที่ยาวเป็นโครงสร้างลอยตัว “โครงสร้างสำหรับโครงการนี้เป็นเรื่องท้าทายมาก มีการผสมผสานของโครงสร้างหลายๆ แบบเพื่อให้เกิดเป็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด” สุรชัยกล่าว “ตอนออกแบบเราก็ทำงานร่วมกับทีมวิศวกร โดยเราเองก็ทำโมเดลโครงสร้าง เพื่อ Study กัน เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสนุกสนานในการดีไซน์” จุฑาทิพย์เสริม

   จากแนวคิดทางการออกแบบสู่ความท้าทายในการก่อสร้าง จินตนาการเริ่มปะติดปะต่อเป็นรูปเป็นร่างอย่างช้าๆ ที่ SAIMA Park Avenue การสร้างเส้นทางสัญจรใหม่ให้ชุมชน ไม่เพียงทำให้โครงการนี้กลายเป็นทางผ่านที่เชื่อมถนนใหญ่ด้านหน้าสู่ถนนในชุมชนด้านหลังเท่านั้น หากยังเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับโครงการแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ทุกเช้า ที่นี่จะเป็นที่ซึ่งผู้คนสามารถแวะจิบกาแฟ ซื้ออาหารที่จำเป็นก่อนที่จะไปทำงาน และในตอนเย็นคนในท้องที่สามารถแวะมาออกกำลังกาย พักผ่อน ซื้อข้าวของที่นี่ก่อนกลับเข้าบ้าน ทำให้ Community Mall แห่งนี้กลายเป็น Mall สำหรับ Community อย่างแท้จริง

  TAG
 • Office AT
 • SAIMA Park Avenue
 • Community Mall
 • design
 • architecture

SAIMA PARK AVENUE

ARCHITECTURE/COMMUNITY MALL
10 months ago
CONTRIBUTORS
EVERYTHING TEAM
RECOMMEND
 • DESIGN/RESIDENCE

  บ้านรีโนเวทของ “ช่อง” เรขาคณิตเชื่อมความสัมพันธ์และพื้นที่ของคน 3 รุ่น

  “บ้าน-ช่อง มีที่มาจาก Concept การใช้ช่องแทนทุกอย่างในบ้านซึ่งแยกออกด้วยการมองเห็น ช่องเปิด ช่องแสง ช่องลม และใช้องค์ประกอบหลักเหล่านี้แยกอยู่ตามพื้นที่ของบ้าน” STUDIONOMAD ผู้ออกแบบได้กล่าวอธิบายถึงความที่มาของชื่อบ้าน

  Nada InthaphuntAugust 2021
 • DESIGN/Interior

  สัมผัสงานปูพื้นจาก LT ร่วมสร้าง “พื้นที่” ให้ตอบโจทย์ตัวตนที่ใช่ ในโครงการบ้าน “VIVE เอกมัย-รามอินทรา”

  ถ้าความแตกต่าง คือสิ่งเดียวที่คุณศรัทธา และความธรรมดา คือสิ่งเดียวที่คุณไม่เคยมองหามาตลอด...VIVE คือคำตอบที่เข้าใจในตัวตนของคุณ” เป็นแนวคิดหลักของโครงการบ้านเดี่ยว “VIVE เอกมัย-รามอินทรา” โดยแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ที่ทำให้แต่ละองค์ประกอบของบ้านถูกคิดมาอย่างดีเพื่อ “ชีวิต...ที่ไม่ซ้ำใคร”

  By COTTO
  EVERYTHING TEAMAugust 2021
 • DESIGN/learningcenter

  PANNAR ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณนา สถาปัตยกรรมที่ประยุกต์ด้วยธรรมชาติ โดย VVA

  คำว่าพอเพียงของแต่ละคนมีมุมมองอย่างไร? ภาพจำของสถาปัตยกรรมในรูปแบบที่อยู่ร่วมกับศาสตร์พอเพียงของคนส่วนมากมักเป็นอาคารไม้ไผ่ที่มุงจาก สถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับความพอเพียงอาจไม่ได้มีมุมเดียวเท่านั้น

  Nada InthaphuntJune 2021
 • DESIGN/Architecture

  SIR DAVID ADJAYE OBE การสร้างเรื่องเล่าจากการเปลี่ยนแปลงของ RIBA Royal Gold Medal ประจำปี 2021

  เป็นประจำของทุกปีที่ Royal Institute of British Architects (RIBA) จะประกาศชื่อสถาปนิกรับเหรียญเชิดชูซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โดยตรง ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้นมาก่อนรัชสมัยของพระองค์ตั้งแต่ปี 1848 ให้แก่สถาปนิกที่มีทั้งอิทธิพลและมีชื่อเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผู้รับรับเหรียญทองประจำปี 2021 นี้คืออัศวินด้านสถาปัตยกรรมผู้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งยศในปี 2017 ได้แก่ Sir David Adjaye OBE

  Nada InthaphuntJune 2021
 • DESIGN/HOUSE

  BAAN VIPHA 41 BY ANONYM บทสนทนาของตัวตนและประสบการณ์อย่างที่ใจตามหา

  บ้านวิภา 41 เป็นผลงานที่เริ่มต้นโครงการเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในช่วงยุคเริ่มต้นก่อตั้งสตูดิโอ ANONYM ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงสร้างผลงานบ้าน และเน้นย้ำแก่นเอกลักษณ์ของตนจนมีความโดดเด่นทางผลงานสถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัยเช่นในปัจจุบัน

  Nada InthaphuntMay 2021
 • DESIGN/HOUSE

  House COVE(R) by TOUCH Architect ต่อเติมบ้านหัวมุมให้ต่อเนื่องกับบ้านหลังเก่า

  เมื่อบ้านเดี่ยวสองชั้นเดิมในหมู่บ้านจัดสรรของครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน ของคน 3 รุ่น มีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานอีกต่อไป การต่อเติมบ้านบนแปลงที่ดินรูปทรงพิเศษตามการจัดสรรเดิมในรั้วบ้านซึ่งมีโจทย์ของการต่อเติมอย่างไรให้กลมกลืนจึงเกิดขึ้น

  Nada InthaphuntApril 2021
SIGN UP TO OUR NEWSLETTER
A Monthly update of the new issue from us
THANK YOU FOR YOUR SUBSCRIPTION

We use cookies, localStorage and other technologies (collectively, "cookies") to recognise your browser or device, learn more about your interests, and provide you with essential features and services and for additional purposes. ( see details )